Hondsbossche Events verzamelt data en gegevens ten behoeve van haar bedrijfsactiviteiten, waaronder, en niet uitsluitend, Hondsbossche Markten, Disc Golf Noord-Holland, Disc Golf Schoorl, Kofferbakmarkt Duindorp Schoorl.

De verzamelde data en gegevens betreffen:
– Naam, bedrijfsnaam, emailadres, telefoonnummer en factuur- en adresgegevens

Onze website en diensten zijn niet gericht op minderjarigen onder 18 jaar en wij verzamelen niet bewust informatie van minderjarigen. Als u vermoedt dat wij onverhoopt persoonsgegevens hebben verzameld over minderjarigen, neem dan contact op via info@hondsbossche-events.nl zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

We gebruiken uw gegevens:

 • Om te informeren over relevante informatie en over onze activiteiten en het doen van aanbiedingen, acties over onze diensten (afmelden is altijd mogelijk);
 • Voor financiële en administratieve doeleinden;
 • Voor het laten werken en verbeteren van onze producten en dienstverlening;
 • Voor informatieoverdracht in het geval van een verkoop, fusie, consolidatie of overname van het bedrijf;
 • Bij dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of juridische procedures of om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims;

Delen van gegevens

 • Wij verkopen uw gegevens niet;
 • Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden indien deze betrokken zijn bij werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de door u afgenomen diensten;
 • We kunnen uw gegevens delen met partners die helpen bij het in de markt zetten van Hondsbossche Events en haar handelsnamen;
 • Gegevens kunnen worden gedeeld indien we hier wettelijk toe verplicht zijn, verplicht worden of expliciet van u hiervoor opdracht hebben gekregen;
 • Het is derden niet toegestaan om de gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de werkzaamheden;
 • We delen uw gegevens indien vereist in het geval van reorganisatie, fusie of verkoop van het bedrijf;
 • We delen uw gegevens om onze algemene voorwaarden af te dwingen.

Beveiliging van uw gegevens
Uw gegevens worden door ons en derden beveiligd tegen verlies, diefstal en misbruik door middel van administratieve, technische en fysieke maatregelen. Ook worden ze beschermd tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en/of vernietiging. Gegevens die ingevoerd worden via een online formulier op onze website worden altijd via een beveiligde verbinding verstuurd.

Anoniem
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren. We gebruiken diverse tools om het gebruik van onze diensten en processen te analyseren. Hierin zijn gebruikers anoniem en niet traceerbaar.

Opslag van data en gegevens
We zijn een Nederlandse onderneming die gebruik maakt van Nederlandse servers voor dataopslag en valt daarmee onder Nederlandse wet- en regelgeving. Daarnaast maken wij gebruik van Mailchimp (gesitueerd in de Verenigde Staten) als ons marketingautomatiseringsplatform t.b.v. onze nieuwsbrieven en mailingen. Middels de link in al onze mailingen kunt u altijd uw gegevens inzien, wijzigen en/of verwijderen. Je kunt hiertoe ook een verzoek indienen via info@hondsbossche-events.nl Voor informatie over Mailchimp en de manier waarop zij met de gegevens omgaan, verwijzen wij naar de website van Mailchimp met hun privacyverklaring en algemene voorwaarden.

Een verzoek voor wijziging zullen we binnen 30 dagen verwerken. we behouden het recht om onredelijke verzoeken of verzoeken die niet verplicht zijn door te voeren te weigeren.

Klantgegevens en logfiles worden door ons en derden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de dienstverlening of dat wettelijk verplicht is gesteld.

Vragen?
Indien u nog vragen of klachten hebt over het privacybeleid van Hondsbossche Events, dan kunt u contact met ons opnemen via info@hondsbossche-events.nl. In geval er een wijziging van ons privacybeleid nodig mocht zijn, dan vind u op deze pagina altijd de meest recente informatie.
Informatie over uw rechten, indienen van klachten of intrekken van toestemming voor verwerking van gegevens is te vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.