Zomermarkt in Groet – Van de voorzitter

Geachte heer/mevrouw,

De avondbraderieën in Groet worden op alle maandagen in juli en augustus gehouden op de unieke Kerkbrink rond het witte kerkje van Groet. De avondbraderie start om 17:00 uur en eindigt om 21:00 uur.

Voor het komend seizoen hebben wij een behoorlijk budget vrijgespeeld voor PR en vermaak. Tijdens elke braderie is er levende muziek (of een ander optreden)  en we gaan het voor ouders met kinderen aantrekkelijk maken om onze braderie te bezoeken. Zo zal er enkele keren een springkussen aanwezig zijn en kan er elke braderie pannenkoeken gegeten worden op het brinkje bij de kerk.

Het braderiebezoek in Groet is de laatste jaren aan het teruglopen. Groet is hierin niet uniek, als wij ons oor te luisteren leggen, is dat een algemene trend in de regio.
Samen met onze marktmeester hebben wij de voorgaande braderieën geëvalueerd en wij hebben besloten tot een iets gewijzigde inrichting. Wij gaan dit seizoen de kleedjesmarkt van de jeugd verplaatsen en het centrale (gras)bleekveld voornamelijk inrichten met food-producten, inclusief voldoende zitplaatsen en een podium waarop de optredens zullen plaats vinden. Wij verwachten dat wij hierdoor de bezoekers wat langere tijd aan ons kunnen binden en dat ook de andere verkopers (non-food) daar de vruchten van gaan plukken.
Kortom, we verleggen het accent dit jaar van een zomeravondbraderie naar een wekelijkse zomerse foodmarkt met voldoende ruimte voor non-food producten.

Rond ons dorp worden billboards geplaatst. In de winkels in Schoorl, Groet en regiogemeenten, de campings, de jachthaven, het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer en de Commer-in zullen posters hangen. De lokale kranten worden wekelijks geïnformeerd over de attracties op de markt en de braderieën worden vermeld in het drukwerk van de VVV en op de belangrijke ‘dagjes uit’ websites. En last but nog least zullen op onze eigen Facebook pagina de braderieën gepromoot worden en zullen de bezoekers worden gewezen op het nog altijd vrij kunnen parkeren in Groet.
Wij verheugen ons op uw komst.

Onze marktmeester, Jan van Assem, is voor al uw vragen beschikbaar. Op het inschrijfformulier vindt u zijn gegevens. Hebt u tips voor ons om de avondbraderie nog succesvoller te maken dan stellen we het zeer op prijs als u die met ons deelt.

Ik wens u een zonnig, gezellig, sfeervol en commercieel succesvol marktjaar toe.

Groeten uit Groet,
Paul Ruis
Voorzitter dorpsvereniging Groet